Výběrová řízení
Informace o suplování
SVZS na Facebooku
Žákovská knížka - Bakaláři
VytisknoutVytisknout

70 let výročí školy

70 let Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kladno

Dne 12. 6. 2017 slavila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno 70. výročí založení školy. Oslava proběhla v prostorách budovy školy a zúčastnili se jí současní i bývalí učitelé, žáci a také významní představitelé veřejného života. Patřili mezi ně například :

-          Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová -  hejtmanka Středočeského kraje (SK)

-          MUDr. Petr Polouček MBA – ředitel Oblastní nemocnice Kladno

-          Mgr. Martin Kupka – náměstek pro oblast zdravotnictví

-          MUDr. Martin Houdek – ředitel Zdravotnické záchranné služby SK

-          Mgr. Radek Coufal – vedoucí odboru školství

-          Ing. Hana Jankrlová – zástupkyně za SK

-          Ing. Jan Skopeček – radní

-          Ing. Vojtěch Munzar – člen Školské rady

-          Mgr. Aneta Heřmanová – hlavní sestra Oblastní nemocnice Kladno

-          Mgr. et Mgr. Petra Černá – za Magistrát Kladno

Oslavy začaly slavnostním přivítáním hostů. Každý návštěvník měl možnost zapsat se do pamětní knihy – do školní kroniky.

Návštěvníci si mohli prohlédnout budovu školy, jednotlivé učebny a setkat se zde se svými kolegy a spolužáky současnými i z let minulých.

Po prohlídce školy zhlédli účastníci oslav mj. ukázky z činnosti žáků Kroužku první pomoci pod vedením Lukáše Lepiče.

Mezi hlavní body programu patřily prezentace žáků a vyučujících , kteří zde seznamovali hosty s významnými aktivitami školy, s její historií, s projekty, s jednotlivými studijními obory a dalšími zajímavými fakty týkajících se školy. Prezentace byly doplňovány fotografiemi z dob minulých i ze současnosti.

Po projevu jednotlivých výše uvedených osobností , kteří popřáli škole mnoho zdaru do dalších let v jejím působení a vzdělávání žáků, následovala kulturní vystoupení žáků SZŠ a VOŠZ Kladno. Žáci například zazpívali známé písně, předávali hostům květiny, zahráli na hudební nástroje, předváděli komunikaci ve znakové řeči.

Ředitelka školy RNDr. Daniela Tomsová pak poděkovala všem hostům a návštěvníkům za účast tolika kolegů, žáků a významných představitelů veřejného života. Poté vyzvala všechny přítomné ke slavnostnímu symbolickému vypouštění 70 balonků na hřišti školy.

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že celá akce byla důstojným a slavnostním připomenutím faktu, že škola již 70 let připravuje budoucí pracovníky  pro náročné , ale zároveň potřebné a krásné povolání v oblasti zdravotní a sociální péče.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

 

Mgr. Václav Vondrovský

Novinky

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno
Kladno, Havířská 1141, 27201.
Tel.: +420 312 243 123 | e-mail: svzs@svzskladno.cz