Adaptační kurz pro první ročníky 6.9. – 10.9.2021

Jsme velice rádi, že se nám na start letošního školního roku podařilo uskutečnit adaptační kurz pro 1. ročníky. I když část nemohla adaptační kurz absolvovat v Itálii, užili jsme si všichni naplno krásné prostředí Machova mlýna. Během týdne plného slunce jsme měli možnost se navzájem seznámit. Vyšlápli jsme si na hrad Krakovec. Odvážně jsme zdolali nástrahy lanového centra. Počasí přálo i vodním hrám v bazénu. Při sportovních hrách jsme si doladili fyzičku a zároveň soutěžili a také si navzájem pomáhali. 
Všichni jsme si společně strávený týden pochvalovali. Pomohl nám ve vzájemném poznání a naladění na společnou notu. 

Adaptační kurz Machův Mlýn 2021/22

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz