Výběrová řízení
Informace o suplování
SVZS na Facebooku
Žákovská knížka - Bakaláři
VytisknoutVytisknout

Burza škol 2018

Ve dnech 9. a 10. října 2018 se naše škola opět zúčastnila Veletrhu vzdělávání v Kulturním domě Kladno. Prezentace naší školy probíhala pod taktovkou kroužku První pomoci. Na stanovišti předváděli členové kroužku simulaci různých zranění, na která byli patřičně namaskováni. Součástí prezentace byly i zásahy první pomoci v rozličných situacích, které naši žáci představili i během vystoupení na podiu.  Zájemci o studium si mohli u našeho stánku nechat například změřit krevní tlak, čehož využili i představitelé města během slavnostního zahájení akce. Členové kroužku rovněž zprostředkovali veškeré informace o studiu na kladenské zdrávce. Další možnost, jak se dozvědět o naší škole více bude 13. listopadu 2018 na Dni otevřených dveří. Všichni zájemci jsou zváni.

Burza škol
Burza škol
Burza škol
Burza škol
Burza škol
Novinky

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno
Kladno, Havířská 1141, 27201.
Tel.: +420 312 243 123 | e-mail: svzs@svzskladno.cz