Výběrová řízení
Informace o suplování
SVZS na Facebooku
Žákovská knížka - Bakaláři
VytisknoutVytisknout

Nabídka doučování

Škola nabízí doučování žákům s prospěchovými problémy a žákům připravujícím se na maturitní zkoušku v předmětech: Výsledek obrázku pro doučování

Ošetřovatelství ve 4. ročníku - L. Moravuszová

Matematika ve 4. ročníku, pro maturující - J. Cízová

Somatologie ve 3. ročníku - J. Trešlová

Případní zájemci se hlaste u výše uvedených vyučujících.

Novinky

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno
Kladno, Havířská 1141, 27201.
Tel.: +420 312 243 123 | e-mail: svzs@svzskladno.cz