Výběrová řízení
Informace o suplování
SVZS na Facebooku
Žákovská knížka - Bakaláři
VytisknoutVytisknout

Odborná stáž studentů VOŠ – SeniVita Marktredwitz

16.10.-20.10.2017, Odborná stáž studentů VOŠ – SeniVita MarktredwitzVýsledek obrázku pro zdravotní sestra kreslená

Marktredwitz, Hirshaid, Bamberg, Bad Staffelstein, Norimberk

Diplomovaná všeobecná sestra, Sociální činnost (Dálkové studium) a Diplomovaný sociální pracovník

Stáž v Německém Bavorsku SVZŠ Kladno

Naši studenti Kladenské Střední a Vyšší odborné školy zdravotnické se v týdnu od 16. 10. – 20. 10. 2017 opět zúčastnili dobrovolné stáže v Bavorsku. Celou stáž zajistili naši učitelé a to paní Vaňásková společně s panem Kolářem, kterým bychom chtěli tímto způsobem poděkovat, že to pro náš dělají.

Celá stáž začala v pondělí, brzy ráno. Z Kladna jsme odjížděli za první tradiční návštěvou zařízení do města Marktredwitz, kde se nacházejí klienti s poruchou zvanou „Prader Willi syndrom“ což je genetické onemocnění. Zde jsme dostali příležitost si vyměnit zkušenosti i názory s německými studenty, kteří v tomto zařízení vykonávají svou praxi. Tentýž den, v odpoledních hodinách jsme v Hirschaidu navštívili domov pro seniory, kde jsme se zúčastnili aktivizace klientů a měli možnost si zdokonalit náš německý jazyk společným zpěvem lidových německých písní. V dalších dnech naše stáž pokračovala prohlídkou Shon Klinik na okraji města Bamberg. Zde jsme si vyslechli prezentaci o službách, které nabízejí svým klientům z oborů neurologie, ortopedie a psychosomatiky. Po zajímavé prezentaci jsme měli možnost prohlídky prostorů, které klinika využívá. Z vybavení těchto prostorů jsme byli velmi nadšení.

Další zařízení SeniVita - Kinderarche St. Christophorus nás velmi citově zasáhlo. Zařízení pečuje o děti z těžkým postižením mozku, které vznikají např.: při porodu, kdy může vzniknout hypoxie, svalová atrofie či krvácení do mozku a jiné. I přes veškerou každodenní náročnou péči a únavu, kterou pracovníci jistě pociťují, musíme říci, že úroveň péče, každým coulem koresponduje s jejich motem: ,,Nedáváme roky životu, ale život rokům“. Tato návštěva pokračovala v prvním patře, které se rozděluje na dvě části. První část poskytuje péči seniorům a druhá klientům s mentálním a tělesným postiženým. Tato postižení vznikají nejčastěji po autonehodách a vážných poranění mozku. Je velmi hezké, že dochází i k občasné spolupráci mezi všemi odděleními, kdy senioři mohou obohatit život dětem a naopak. Energii, kterou jsme nechávali v těchto zařízeních, jsme dobíjeli návštěvou zajímavých historických míst, které jsme objevovali ve městě Norimberku a Bamberku.

Velmi nás uchvátilo již prvně zmíněné město Norimberk svými stavbami v gotickém stylu a malou napodobeninou Pražského Orloje, který svůj mechanizmus spouštěl jen 1x za den a to v pravé poledne. Dozvěděli jsme se i mnoho dalších historických zajímavostí z výkladu paní učitelky Vaňáskové. I když jsme měli možnost absolvovat tuto stáž už vícekrát, vždy se dozvíme spoustu nových informací, které obohatí nás o nové zážitky a zkušenosti.

Fotografie ze stáže si prohlédněte ve FOTOGALERII.

Děkujeme, studentky VOŠ Kladno.(Giňová, Fialová, Šubrtová, Šejnová, Procházková)

Novinky

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno
Kladno, Havířská 1141, 27201.
Tel.: +420 312 243 123 | e-mail: svzs@svzskladno.cz