Přípravné kurzy na přijímací řízení na SŠ

Přípravné kurzy na přijímací řízení z Čj a Ma budeme organizovat podle vývoje epidemiologické situace v ČR.
O jejich zahájení vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek.   

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz