Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sociální činnost – denní a dálková forma studia

Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost – denní a dálková forma studia
Stupeň poskytovaného vzdělání:  střední odborné vzdělání s maturitou
Platnost od Od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem

Absolvent studijního oboru je po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc v souladu se zákonem č. 106/2006 Sb. Obor Sociální činnost připravuje zejména pro tyto úkoly osobní asistence, domácí a ústavní péče:

    zabezpečování nezbytné péče o klienty s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických aj. schopností a potřeb)
- zabezpečování styku klientů s institucemi a úřady
- vyřizování nezbytné administrativní agendy s klienty
- udržování duševní svěžesti klienta s využitím principů duševní hygieny
- podpora klientů v jejich osobních zájmech a koníčcích
- podpora klientů v udržení a obnovení kontaktu se sociálním prostředím (telefonování, dopisování, návštěvy apod.) a zapojování jejich rodinných příslušníků
- provádění, pod vedením odborníka, jednoduchých rehabilitačních úkonů (polohování, dechová cvičení, zacvičování ap. a pracovní terapie)
- podpora realizace potřeb postižených dětí a jejich rodin a usnadnění jejich autonomie
- příprava a provádění denního programu s klienty (postiženými, starými a nemocnými)
- spolupráce s odborníky různých profesí (soc. pracovníky, lékaři, zdravotní sestrou, speciálními pedagogy atp.), pracovníky sociálního zařízení, orgány péče o děti, příp. o staré občany, organizacemi pro postižené, svépomocnými organizacemi

 

 

Dokument
Charakteristika vzdělávacího programu - Sociální činnost
Vydáno: 25.4.2019 10:12:17
Stáhnout
301.9 kB
Profil absolventa - Sociální činnost
Vydáno: 25.4.2019 10:12:17
Stáhnout
112.5 kB
Sociální péče, sociální činnost – seznam odborných pracovišť
Vydáno: 25.4.2019 10:12:17
Stáhnout
220.6 kB
Učební plán - SČ
Vydáno: 25.4.2019 10:12:17
Stáhnout
377.6 kB

Aktuality

Image

Den otevřených dveří 11/2022

25.11.2022

24.11.2022 se konal den otevřených dveří na naší škole.

Image

Turnaj v basketbale středních škol

22.11.2022

Výborný výsledek naších basketbalistek výbojovaly 2.místo v okresním kole středních...

Image

Projekt Krokusy

15.11.2022

Třída PS 1B se s velkým nasazením zapojila do projektu Krokus, který probíhá na školách po...

Image

Fontána - Den zdraví

15.11.2022

Studenti Střední zdravotnické školy a VOŠZ Kladno pomáhají
v prevenci klinických onem...

Image

Člunkový běh

11.11.2022

Testování žáků 2.r.  dle ČŠI vytrvalostní člunkový běh.

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz