Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Sociální činnost – denní a dálková forma studia

Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost – denní a dálková forma studia
Stupeň poskytovaného vzdělání:  střední odborné vzdělání s maturitou
Platnost od Od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem

Absolvent studijního oboru je po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc v souladu se zákonem č. 106/2006 Sb. Obor Sociální činnost připravuje zejména pro tyto úkoly osobní asistence, domácí a ústavní péče:

    zabezpečování nezbytné péče o klienty s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických aj. schopností a potřeb)
- zabezpečování styku klientů s institucemi a úřady
- vyřizování nezbytné administrativní agendy s klienty
- udržování duševní svěžesti klienta s využitím principů duševní hygieny
- podpora klientů v jejich osobních zájmech a koníčcích
- podpora klientů v udržení a obnovení kontaktu se sociálním prostředím (telefonování, dopisování, návštěvy apod.) a zapojování jejich rodinných příslušníků
- provádění, pod vedením odborníka, jednoduchých rehabilitačních úkonů (polohování, dechová cvičení, zacvičování ap. a pracovní terapie)
- podpora realizace potřeb postižených dětí a jejich rodin a usnadnění jejich autonomie
- příprava a provádění denního programu s klienty (postiženými, starými a nemocnými)
- spolupráce s odborníky různých profesí (soc. pracovníky, lékaři, zdravotní sestrou, speciálními pedagogy atp.), pracovníky sociálního zařízení, orgány péče o děti, příp. o staré občany, organizacemi pro postižené, svépomocnými organizacemi

 

 

Dokument
Charakteristika vzdělávacího programu - Sociální činnost
Vydáno: 25.4.2019 10:12:17
Stáhnout
301.9 kB
Profil absolventa - Sociální činnost
Vydáno: 25.4.2019 10:12:17
Stáhnout
112.5 kB
Sociální péče, sociální činnost – seznam odborných pracovišť
Vydáno: 25.4.2019 10:12:17
Stáhnout
220.6 kB
Učební plán - SČ
Vydáno: 25.4.2019 10:12:17
Stáhnout
377.6 kB

Aktuality

Image

Kladenská veverka – vyhodnocení soutěže

20.7.2022

Předání cen účastníkům.

Image

Předávání diplomů VOŠ

30.6.2022

V slavnostním prostředí radnice obdrželi studenti naší školy diplom VOŠ.

Image

Slavnostní předání výučních listů

30.6.2022

Předali jsme výuční listy oboru ošetřovatel.

Image

Praxe Itálie Fermo

30.6.2022

Třetí ročníky měly možnost strávit týden na praxi v Itálii

Image

Exkurze FN Motol

29.6.2022

Exkurze do FN Motol obor ošetřovatel

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz