Výběrová řízení
Informace o suplování
SVZS na Facebooku
Žákovská knížka - Bakaláři
VytisknoutVytisknout

Stáž studentů VOŠZ Kladno a žáků DSČ v Bavorsku

Tak jako každý rok, i letos proběhla stáž studentů VOŠZ Kladno a žáků oboru DSČ. Ve dnech 20. října - 24. října 2014 jsme navštívili sociální a zdravotnická zařízení v Bavorsku. Ubytováni jsme byli v malém rodinném penzionu v Hirschaidu. Byli jsme nesmírně překvapeni, že organizace SeniVita, která poskytuje své služby mnoha cílovým skupinám, si sama vychovává personál do jednotlivých zařízení. Jejich studenti získají nejen odpovídající úroveň vzdělání, ale především praxi a možnost pokračovat dále ve studiu na vysokých školách. Studenty si vychovává každé zařízení SeniVita přímo „na míru“, což je úžasné. Prohlídky sociálních a zdravotnických zařízení byly doprovázeny vyčerpávajícími výklady jak o provozu, cílových skupinách, tak i o financování a změnách legislativy v těchto službách, se kterými se v současné době Německo potýká. Také jsme se aktivně zapojili do výuky s německými studenty. Návštěva zařízení Sv. Benedikta SeniVita v Marktredwitz pro osoby s poruchami příjmu potravy a kombinovanými vadami byla velice zajímavá. Zúčastnili jsme se výuky, která byla interaktivní, a my jsme byli nadšeni. Mohli jsme pracovat s pomůckami, které si vyrobili sami studenti. Tento fakt se pro nás stal velkou inspirací pro naši práci s klienty v našich zařízeních. V rámci výuky jsme si zahráli také pantomimu, což bylo příjemné rozptýlení. Další a velice emotivní návštěva pro nás všechny, byla prohlídka stacionáře Kinderarche v Hirschaidu. Zde jsou klientelou těžce handicapované děti a většina z nich s obrovskými dýchacími problémy. Vedoucí celého zařízení nás seznámila se systémem péče, financování a spolupráce jednotlivých členů týmu. Proběhla také beseda se zaměstnanci na téma Problematika péče o těžce handicapované děti. Navštívili jsme také Seniorehaus St. Vitus, kde pro nás bylo velice zajímavé zjištění, že zde mezi seniory v rámci nového programu PALMA integrují i mladé lidi po nehodách a mozkových příhodách, kteří se stali totálně závislými na druhých osobách. Návštěva školy SeniVita Ebermannstadt byla s ukázkou praktické výuky. Viděli jsme například v rámci odborných předmětů názorné provádění tracheotomie nebo zavádění žaludeční sondy přímo na jedné ze studentek. Besedovali jsme na téma České školství a zdravotnictví. Prohlídka kliniky Sozial Stiftung Bamberg Michelsberg byla provázena skvělým výkladem a besedou s vedoucím ošetřovatelského týmu nemocnice na téma ošetřovatelská péče a péče o pacienty se závislostmi. Jednotlivými odděleními nás provedla vrchní sestra. V průběhu prohlídky jsme měli možnost diskutovat a vidět systém terapií. Přes náročnost odborného programu, jsme se seznámili s kulturou starobylého města Bamberg, kterým nás provedla paní profesorka Vaňásková. Viděli jsme tak například gotickou katedrálu, starou radnici a centrum města. Také jsme ochutnali místní speciality. Účast na těchto odborných stážích v partnerské škole SeniVita doporučujeme a těšíme se na další podobné akce pořádané SZŠ a VOSŽ Kladno.

Za účastníky stáže Jana Kohoutová, DSČ3

Bavorsko 2014
Bavorsko 2014
Exkurze v Kinderarche_Hirschaid
Bavorsko 2014
Bavorsko 2014
Hodina odborného výcviku_Ebermannstadt
Bavorsko 2014
Bavorsko 2014
Návštěva Klinikum Bamberg
Bavorsko 2014
Bavorsko 2014
Reha Klinik_oddělení pro terapie
Bavorsko 2014
Bavorsko 2014
Účast studentů ve výuce_Marktredwitz
Novinky

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno
Kladno, Havířská 1141, 27201.
Tel.: +420 312 243 123 | e-mail: svzs@svzskladno.cz