Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro čtyřletý maturitní obor Praktická sestra, přihlášku ke studiu je nutné doručit osobně nebo poštou na ředitelství školy do úterý 30.6.2020.
Na přihlášce musí být souhlasné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu tohoto oboru.

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz