Výběrová řízení
Informace o suplování
SVZS na Facebooku
Žákovská knížka - Bakaláři
VytisknoutVytisknout

Z Jeruzaléma do Kladna

Dne 20.  ledna 2014 se v rámci projektu Světlo paměti uskutečnil v aule Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Kladně informačně cenný vzdělávací seminář pro pedagogy. Seminář vedla odborná pracovnice Mezinárodní školy pro výuku o holocaustu při památníku Jad Va-šem paní magistra Miriam Mouryc, která k nám zavítala až z Jeruzaléma!

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), organizátor tohoto vzdělávacího semináře, spolupracuje s paní Miriam Mouryc již několik let. Tato dlouhodobá spolupráce prvně přinesla ovoce v podobě řady odborně vyškolených externích lektorů působících na českých základních a středních školách. Nyní se spolupráce ještě více prohloubila a společně jsme se zaměřili na další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména učitelů dějepisu, českého jazyka a literatury, občanské nauky a výtvarné výchovy. Naším společným cílem je zpřístupnit širokému spektru českých pedagogů nejnovější poznatky, vzdělávací materiály a příklady dobré praxe v oblasti výuky o holocaustu tak, aby se čeští učitelé výuky tohoto těžkého tématu nemuseli obávat.

Proto jsme v rámci semináře dali prostor pro vzorovou hodinu, kterou povede pedagogický pracovník, jenž se touto problematikou dlouhodobě zabývá a je zároveň absolventem speciálního vzdělávacího týdenního semináře konaného v prostorách památníku Jad Va-šem v Jeruzalémě.

V Kladně jsme o spolupráci požádali paní magistru Šárku Vaňáskovou, která si připravila vzorovou hodinu se žáky druhého ročníku denního studia oboru Zdravotnický asistent. Během této vyučovací hodiny bylo velmi inspirativní sledovat osobní zapojení studentů, jejich vzájemnou diskusi i přemýšlení nad problematikou z pozice budoucích pracovníků ve zdravotnictví. Velmi kvalitně působily i výsledné prezentace, při kterých jsme byli seznámeni s výsledky konkrétně zadaných úkolů. Studenti pracovali ve skupinách se vzdělávacím materiálem známým jako Osvětimské album, který obsahuje jak autentický obrazový materiál, tak množství textových výpovědí pamětníků.

Paní učitelce Vaňáskové patří velký dík za vynikající příklad toho, že i na odborných středních školách lze přes nedostatečnou časovou dotaci kvalitně vyučovat moderní dějiny. Ještě dodám, že tato milá paní učitelka společně s ICEJ již pátým rokem organizuje pro vybrané žáky vzdělávací exkurze do Osvětimi v rámci projektu Pochod živých. Mnozí ze žáků, kteří byli v minulých letech v tomto projektu zapojeni, hovoří o tom, že to byl jejich nejsilnější životní zážitek… 

Poděkování patří také vedení SZŠ a VOŠZ Kladno, které dlouhodobě podporuje projektovou činnost zaměřenou na primární prevenci a poskytlo pro konání semináře velmi důstojné podmínky.

Radek Hejret

koordinátor a lektor projektu Světlo paměti
www.centravzdelavaniadialogu.cz

Z Jeruzaléma do Kladna 1
Z Jeruzaléma do Kladna 2
Z Jeruzaléma do Kladna 3
Z Jeruzaléma do Kladna 4
Novinky

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno
Kladno, Havířská 1141, 27201.
Tel.: +420 312 243 123 | e-mail: svzs@svzskladno.cz