Zahájení šk. roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1.9.2020. Třídnické hodiny začnou v 8:00 h. v kmenových učebnách tříd. Informace se týká i žáků 1. ročníků.

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz