Způsoby komunikace školy se žáky a studenty

Vážení žáci, studenti, rodiče,

v současné době, kdy je z nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR zakázána prezenční výuka, využívají školy různé nástroje pro online vzdělávání žáků. Pro přehled uvádíme nástroje využitelné na naší škole:

1. nástoje Google Apps (preferujeme)
a) Gmail = e-mailové zprávy - svoji e-mailovou adresu mají zřízenu všichni žáci školy, každá třída i každá skupina
b) Disk = sdílení dokumentů mezi učiteli a žáky, učíteli vzájemně, žáky vzájemně
c) Učebna (Classroom) = prostředí pro zadávání a odevzdávání úkolů
d) Formuláře = online testovací aplikace
e) Chat = aplikace pro rozhovor v reálném čase
f) Meet = aplikace pro pořádání videokonferencí

2. Bakaláři - aplikace Komens
- aplikace je připravena k použití, má oproti Google Apps jistá omezení (např. ve velikosti přenášených souborů, v ukládání dat)

3. Aplikace třetích stran
- specializované aplikace se zaměřením na konkríétní předmět (jazyky, matematika atd.)
- vyučující si je volí podle potřeby a možností

 

  

Aktuality

Image

Přijímací řízení na VOŠ - AKTUÁLNÍ INFORMACE

9.4.2021

AKTUALIZACE: 9.4.2021 

Image

Maturitní zkouška 2021

31.1.2021

AKTUALIZACE: 12.3.2021

Image

Přijímací řízení na SŠ - AKTUÁLNÍ INFORMACE

8.1.2021

AKTUALIZACE: 15.4.2021

Image

COVID-19: AKTUÁLNÍ INFORMACE

4.1.2021

AKTUALIZACE: 27.3.2021

Image

Pracovní příležitosti

3.1.2021

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz