ESL Video Virtual Exchange Project

Jsme součástí „virtuální výměny studentů“

V říjnu loňského roku se naše škola stala součástí programu „ESL Video Virtual Exchange Project“, do kterého jsou – kromě naší školy – zapojeny střední školy zemí Itálie, Španělska, Izraele a Brazílie. Naši studenti mají možnost se jednou za dva týdny sejít na hodinu anglické konverzace s žáky těchto národností a sdílet tak s nimi své názory a zkušenosti, které jim současná situace a doba přináší. Projekt se rovněž snaží představit a přiblížit kulturu a zvyklosti daných zemí. Naši žáci tak mají možnost prověřit své konverzační schopnosti z anglického jazyka a přesvědčit se, že nejdůležitějším aspektem v této dovednosti je „nebát se mluvit“.

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz