Výběrová řízení
Informace o suplování
SVZS na Facebooku
Žákovská knížka - Bakaláři

Akce školy

Literárně umělecká soutěž Náš kraj

Žáci naší školy se zúčastňují literárně umělecké soutěže Náš kraj. Tato soutěž se koná pod záštitou Středočeského kraje. Účastníci soutěže se mají možnost umělecky projevit v několika oblastech. Jde například o oblast literární, fotografickou, výtvarnou atd. V každé oblasti mohou studenti vytvořit své vlastní umělecké dílo, které je pak hodnoceno nezaujatou porotou složenou z několika hodnotitelů z různých škol a institucí.

Studenti čtou a píší noviny

Žáci školy jsou zapojeni do projektu Studenti čtou a píší noviny. Tento projekt se skládá ze dvou částí – z jarního a z podzimního kola projektu. V průběhu těchto dvou kol studenti obdrží zdarma každý všední den po dobu šesti týdnů výtisk novin (MF Dnes ).

Klub mladých diváků

Žáci školy se mohou přihlásit do KMD ( Klub mladých diváků ), který trvá na škole již několik let. Za výhodnou cenu předplatného mohou zhlédnout zajímavá představení v různých pražských divadlech.

Novinky

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno
Kladno, Havířská 1141, 27201.
Tel.: +420 312 243 123 | e-mail: svzs@svzskladno.cz