Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ - důležité upozornění - AKTUALIZACE 15.4.2021

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje, že osobní přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce je možná pouze tehdy, pokud uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděného ve škole, který si uchazeč provedl nebo který mu byl proveden laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky nebo doloží příslušný doklad, který může negativní výsledek testu nahradit.
Pokud uchazeč testování na COVID-19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost konat. Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín. Absence dokladu o negativním výsledku testu je vždy relevantním důvodem omluvy a uchazeč má právo se zúčastnit náhradního termínu přijímací zkoušky.

AKTUALIZACE 15.4.2021: Žákům bude ve dnech přijímacích zkoušek umožněn vstup do budovy školy již od 7:30 hodin. 

Informace ředitelky školy - AKTUALIZACE 12.3.2021

Vážení zákonní zástupci,

dovoluji si Vás informovat, že protože počet uchazečů na obory praktická sestra a zdravotnické lyceum je vyšší, než je povoleno přijmout, budou se ve dnech 3.5. a 4.5.2021 konat centrální přijímací zkoušky společnosti Cermat.
Pozvánka a přesný časový harmonogram Vám bude zaslán poštou, včetně kódu, pod kterým je Váš syn/Vaše dcera na naší škole registrován/a. 

Pokud by došlo ke změně z důvodů epidemiologické situace, budeme Vás informovat prostřednictvím našeho webu.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat tři třídy oboru Praktická sestra, celkový počet přijímaných žáků se zvyšuje na 84.

Děkuji a jsem s pozdravem.

RNDr. Daniela Tomsová, ředitelka školy  

Přihláška na adaptační kurz

Přihláška na adaptační kurz v září 2021 pro žáky budoucích 1. ročníků ke stažení - ZDE.

Dokument
Přihláška na adaptační kurz
Vydáno: 28.1.2021 06:17:57
Stáhnout
672 kB

Přijímací řízení na SŠ 2021 - informace a kritéria

Informace a kritéria přijímacího řízení na SŠ 2021 - ZDE.

Dokument
Přijímací řízení na SŠ 2021
Vydáno: 8.1.2021 09:31:58
Stáhnout
399.8 kB

Upozornění - zápisový lístek

Zápisový lístek si musí uchazeči o studium na SŠ vyzvednout na své ZŠ.

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz