Přijímací řízení na SŠ

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitelka SZŠ a VOŠZ Kladno vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení:

  • pro tříletý učební obor 53-41-H/01 Ošetřovatel; přihlášky ke studiu je nutné doručit osobně nebo poštou na ředitelství školy do pondělí 28.6.2021
  • pro čtyřletý maturitní obor 53-41-M/03 Praktická sestra; přihlášky ke studiu s potvrzením od lékaře je nutné doručit osobně nebo poštou na ředitelství školy do pondělí 28.6.2021

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitelka SZŠ a VOŠZ Kladno vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení:

  • pro tříletý učební obor 53-41-H/01 Ošetřovatel; přihlášky ke studiu je nutné doručit osobně nebo poštou na ředitelství školy do pátku 4.6.2021
  • pro čtyřletý maturitní obor 53-41-M/03 Praktická sestra; přihlášky ke studiu s potvrzením od lékaře je nutné doručit osobně nebo poštou na ředitelství školy do úterý 1.6.2021

Výsledky přijímacího řízení 2021 na SŠ

VÝSLEDKY přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2021/2022:

  • obor Zdravotnické lyceum - ZDE
  • obor Praktická sestra - ZDE
  • obor Ošetřovatel - ZDE 

Zákonný zástupce žáka má možnost nahlédnout do spisu uchazeče.

Dokument
PŘ2021_ZL
PŘ2021_ZL - výsledky
Vydáno: 19.5.2021 19:19:15
Stáhnout
442 kB
PŘ2021_PS
PŘ2021_PS - výsledky
Vydáno: 19.5.2021 19:19:46
Stáhnout
453.6 kB
PŘ2021_OŠ
PŘ2021_OŠ - výsledky
Vydáno: 19.5.2021 19:20:07
Stáhnout
420 kB

Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek

Na základě rozhodnutí MŠMT může zákonný zástupce uchazeče, který se zúčastnil pouze jednoho termínu jednotné přijímací zkoušky, požádat do 14.5.2021 do 12 hodin ředitelku školy o termín náhradní - viz. dopis ZDE.

Dokument
PŘ - náhradní termín
Vydáno: 11.5.2021 08:57:05
Stáhnout
289.3 kB

Přijímací řízení na SŠ - důležité upozornění - AKTUALIZACE 15.4.2021

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje, že osobní přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce je možná pouze tehdy, pokud uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděného ve škole, který si uchazeč provedl nebo který mu byl proveden laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky nebo doloží příslušný doklad, který může negativní výsledek testu nahradit.
Pokud uchazeč testování na COVID-19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost konat. Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín. Absence dokladu o negativním výsledku testu je vždy relevantním důvodem omluvy a uchazeč má právo se zúčastnit náhradního termínu přijímací zkoušky.

AKTUALIZACE 15.4.2021: Žákům bude ve dnech přijímacích zkoušek umožněn vstup do budovy školy již od 7:30 hodin. 

Informace ředitelky školy - AKTUALIZACE 12.3.2021

Vážení zákonní zástupci,

dovoluji si Vás informovat, že protože počet uchazečů na obory praktická sestra a zdravotnické lyceum je vyšší, než je povoleno přijmout, budou se ve dnech 3.5. a 4.5.2021 konat centrální přijímací zkoušky společnosti Cermat.
Pozvánka a přesný časový harmonogram Vám bude zaslán poštou, včetně kódu, pod kterým je Váš syn/Vaše dcera na naší škole registrován/a. 

Pokud by došlo ke změně z důvodů epidemiologické situace, budeme Vás informovat prostřednictvím našeho webu.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat tři třídy oboru Praktická sestra, celkový počet přijímaných žáků se zvyšuje na 84.

Děkuji a jsem s pozdravem.

RNDr. Daniela Tomsová, ředitelka školy  

Přihláška na adaptační kurz

Přihláška na adaptační kurz v září 2021 pro žáky budoucích 1. ročníků ke stažení - ZDE.

Dokument
Přihláška na adaptační kurz
Vydáno: 28.1.2021 06:17:57
Stáhnout
672 kB

Přijímací řízení na SŠ 2021 - informace a kritéria

Informace a kritéria přijímacího řízení na SŠ 2021 - ZDE.

Dokument
Přijímací řízení na SŠ 2021
Vydáno: 8.1.2021 09:31:58
Stáhnout
399.8 kB

Upozornění - zápisový lístek

Zápisový lístek si musí uchazeči o studium na SŠ vyzvednout na své ZŠ.

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz