Výběrová řízení
Informace o suplování
SVZS na Facebooku
Žákovská knížka - Bakaláři

 

Výchovné poradenství

"Zahálka unaví víc než práce" (Vauvernarques)

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Výchovná poradkyně:

 

PhDr. Jiřina Hauznerová, SZŠ a VOŠZ Kladno, Havířská 1141

 

Konzultační hodiny: pondělí: 8:00 - 9:40, čtvrtek: 11:45 - 14:20, individuálně dle potřeby

 

Pro koho je určeno:

Výchovné poradenství je služba určená žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům. Těžištěm práce výchovného poradce je pomoc při profesní orientaci studenta, prevence a řešení školních a výchovných problémů. Cílem je zdárný průběh studia a úspěšný osobnostní rozvoj žáka. Všechny získané informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Můžete využít i schránku důvěry nebo emailovou komunikaci s výchovným poradcem.

 

Hlavní oblasti činnosti výchovného poradce:

 

Podpora žáků

 

Profesionální orientace

 

Týmová spolupráce – výukové a výchovné problémy

 

Informačně - osvětová činnost

 

Spolupráce se školním metodikem prevence

 

Kdy se obrátit na výchovnou poradkyni:

 

nejčastější problémy:


- problémy ve škole (docházka, špatné známky, konflikty se spolužáky, neshody s učiteli …)
- osobní problémy (vztahy s rodiči, sourozenci, přáteli, nemoc, návykové látky …)
- volba povolání (výběr dalšího studia, zaměstnání, vyplňování přihlášek …)


podmínky jednání:


- přicházíte dobrovolně jako rovnocenní partneři
- vyslechnu vaše problémy a zaručuji mlčenlivost
- budu jednat ve vašem zájmu a s vaším souhlasem
- pomohu vám zajistit jednání s odborníky (psycholog, lékař, sociální pracovník …)
- problémy za vás nevyřeším, mohu pouze navrhnout možné způsoby řešení


 

Kontakty:


Pedagogicko-psychologická poradna Kladno

 

Adresa: Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Telefon: 312661044 

Fax: 312680222

Mobil: 733640082

E-mail: ppp.kladno@mybox.cz

- provádí šetření žáků s výchovnými a výukovými problémy
- diagnostikuje poruchy učení a chování

 

Kariérové poradenství - volba povolání

- prohlížejte www stránky jednotlivých škol
- navštěvujte Dny otevřených dveří, informujte se u bývalých spolužáků
- sledujte informace o školách a přijímacím řízení v denním tisku, letácích, na nástěnce VP


 

Užitečné internetové adresy:

www.NajdiVS.cz

www.tutor.cz

www.infoabsolvent.cz – informační systém ISA o možnostech uplatnění absolventů na trhu - práce se 4 moduly:

www.careerjet.cz

www.proskoly.cz

www.msmt.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.kampomaturite.cz

www.scio.cz

www.vysokeskoly.cz

www.neflakamse.cz

www.sokrates.cz


 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

 

Mgr. Petra Mikešová, SZŠ a VOŠZ Kladno, Havířská 1141

 

Konzultační hodiny: středa: 8:00 - 9:50, čtvrtek: 10:00 - 11:45

 

Školní metodik prevence vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou v oblasti rizikového chování, jako jsou projevy závislostního chování (toxikomanie, tabakismus, alkoholismus, netolismus), šikany a agresivity, kyberšikany, záškoláctví apod.

 

Novinky

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno
Kladno, Havířská 1141, 27201.
Tel.: +420 312 243 123 | e-mail: svzs@svzskladno.cz