Studijní obory

Image

Praktická sestra

Kód a název oboru vzdělání: 53-41-M/03 Praktická sestra
Stupeň poskytovaného vzdělání:  střední odborné vzdělání s maturitou
Délka a forma vzdělávání:  4 roky, denní forma vzdělávání
Platnost ŠVP:

Image

Zdravotnické lyceum

Kód a název oboru vzdělávání: 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Platnost Od 1.9.2011

Image

Sociální činnost – denní a dálková forma studia

Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost – denní a dálková forma studia
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné vzdělání s maturitou
Platnost od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem

Image

Ošetřovatel - učební obor

Kód a název vzdělávacího programu:  53-41-H/01, Ošetřovatel
Délka vzdělávacího programu: 3 roky
Vyučovací jazyk:  český
Forma vzdělávání:  denní
Způsob ukončení vzdělávání: zkou&...

Image

Zdravotnický asistent - DO ŠK. ROKU 2018-2019

Kód a název oboru vzdělání: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Stupeň poskytovaného vzdělání:  střední odborné vzdělání s maturitou
Délka a forma vzdělávání:  4 roky, denní forma vzdělávání
Platnost ŠVP:

Image

Diplomovaná všeobecná sestra - studium na VOŠ

Kód a název vzdělávacího programu:  53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra
Délka vzdělávacího programu: 3 roky
Vyučovací jazyk:  český
Forma vzdělávání:  denní
Dosažený stupeň vzdělání:  vyšší odborn&e...

Image

Diplomovaná dětská sestra - studium na VOŠ

Kód a název vzdělávacího programu:  53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra
Délka vzdělávacího programu: 3 roky
Vyučovací jazyk:  český
Forma vzdělávání:  denní
Dosažený stupeň vzdělání:  vyšší odborn&eacut...

Image

Sociální práce - studium na VOŠ

Kód a název vzdělávacího programu:  75-32-N/1, Sociální práce
Délka vzdělávacího programu: 3 roky
Vyučovací jazyk:  český
Forma vzdělávání:  denní
Dosažený stupeň vzdělání:  vyšší odborné

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz