Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Historie školy

Zdravotnická škola v Kladně byla otevřena v roce 1947 jako jedna z prvních poválečných škol. Neměla vlastní budovu, výuka probíhala v sanatoriu pracujících POLDI na Lapáku. Učitelský sbor tvořili všichni primáři nemocnice: MUDr. Jiří Dienstbier - ředitel nemocnice, MUDr. Vrbský, MUDr. Lemon, MUDr. Jiroutek, MUDr. Chmelík, MUDr. Nižňanská a řada dalších osobností kladenského zdravotnictví. První ředitelkou školy se stala paní Jitka Slavíková, která současně vykonávala i funkci hlavní sestry v kladenské nemocnici. Se zvyšujícím se počtem žáků bylo nutné řešit vhodnější školní budovu, která byla s pomocí zaměstnanců nemocnice, žáků a zaměstnanců školy postavena za dva roky včetně internátu v Klozově ulici. Dnes je v ní domov důchodců. Počet žáků nadále vzrůstal a škola byla přemístěna do stávající budovy, která prošla rekonstrukcí v roce 1993. Od roku 1989 do září 1993 byla škola prozatímně umístěna do budovy KOKOSU na Sítné. Prvním zřizovatelem školy byla nemocnice, později Krajský úřad národního zdraví, dále Ministerstvo zdravotnictví, následovalo Ministerstvo školství, v současné době je zřizovatelem školy Středočeský kraj.
 


 

Za více než 60 let své existence škola prošla různými koncepcemi, měnila se délka studia - z původní dvouleté ošetřovatelské školy byla přechodně tříletá, po roce 1951 byly ošetřovatelské školy zařazeny do systému odborných škol. Studium vyžadovalo široké odborné znalosti, ale také všeobecné vzdělání, proto bylo prodlouženo na čtyři roky a ukončeno maturitní zkouškou. Od roku 1994 bylo zahájeno vyšší odborné studium, prvním oborem byl diplomovaný fyzioterapeut, v dalších letech postupně přibývaly další obory - diplomovaná dětská sestra, diplomovaná porodní asistentka, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná sestra pro intenzivní péči. V důsledku sjednocení vzdělávání zdravotníků nelékařských profesí se zeměmi Evropské unie byly tyto obory po deseti letech úspěšné existence na vyšších odborných školách zrušeny, zůstal pouze inovovaný studijní program diplomovaná všeobecná sestra.

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz