Obecné informace pro rodiče

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno sídlí ve dvouposchoďové budově rekonstruované v roce 1993 a k 1. 11. 2008 byla převedena do majetku Středočeského kraje. Má výhodné umístění v centru města s dobrou dopravní obslužností. Součástí školy je i venkovní prostranství sloužící sportovnímu využití a trávení velkých přestávek ve výuce.

Škola je velmi dobře materiálně i technicky vybavena, má 7 typizovaných učeben, vlastní posluchárnu, tělocvičnu atd.
Ve škole pracuje 29 interních pedagogů a 28 externích vyučujících, převážně z řad zdravotnického personálu.                                                                         

V současné době jsou na střední škole žáci vzděláváni v denní a dálkové formě studia ve třech oborech - Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum a Sociální činnost. Všechny tři obory v denní formě jsou čtyřleté a zakončené maturitní zkouškou. Zdravotnický asistent a Sociální činnost připravují žáky pro přímý výkon profese, Zdravotnické lyceum je přípravou pro vyšší nebo vysokoškolské studium.

Studenti vyšší odborné školy studují v tříletém oboru Diplomovaná všeobecná sestra, který je zakončen absolutoriem a tříletém učebním oboru Sociální práce. Pedagogická činnost na vyšší odborné škole je zaměřena na profesní vzdělávání studentů.

V rámci doplňkové činnosti realizuje škola rekvalifikační a vzdělávací kurzy – masér, pečovatelka, zdravotník zotavovacích akcí, školení a lektorskou činnost.

Dokument
Stravování 2014 - leták
 Stáhnout
Stravování 2014 - přihláška
 Stáhnout
Ubytování a stravování Cyrila Boudy
 Stáhnout
Ubytování a stravovávní YMCA
 Stáhnout

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz