Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Obecné informace pro rodiče

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno sídlí ve dvouposchoďové budově rekonstruované v roce 1993 a k 1. 11. 2008 byla převedena do majetku Středočeského kraje. Má výhodné umístění v centru města s výbornou dopravní obslužností. Součástí školy je i venkovní prostranství sloužící sportovnímu využití a trávení velkých přestávek ve výuce.

Škola je velmi dobře materiálně i technicky vybavena, má 7 typizovaných učeben, vlastní posluchárnu, tělocvičnu atd.
Ve škole pracuje 29 interních pedagogů a 28 externích vyučujících, převážně z řad zdravotnického personálu.                                                                         

V současné době jsou na naší střední škole žáci vzděláváni v těchto maturitních oborech - Praktická sestra (denní forma studia) a Zdravotnické lyceum (denní forma studia). Všechny obory v denní formě jsou čtyřleté. Obor Praktická sestra připravuje žáky pro přímý výkon profese, obor Zdravotnické lyceum je přípravou pro vyšší nebo vysokoškolské studium. Kromě maturitních oborů je možné naší škole studovat i učební obor Ošetřovatel zakončený učňovskou zkouškou.

Studenti vyšší odborné školy mohou studovat v tříletém oboru Diplomovaná všeobecná sestra, který je zakončen absolutoriem.

V rámci doplňkové činnosti realizuje škola rekvalifikační a vzdělávací kurzy – masér, pečovatelka, zdravotník zotavovacích akcí, školení a lektorskou činnost.

Ubytování žáků:

 Od školního roku 2023/24 dojde v  Domově mládeže na adrese K Nemocnici 2007, Kladno zřízeném při SOŠ a SOU, Kladno, Dubská  k navýšení počtu lůžek. Zákonní zástupci přijatých žáků si mohou podat do 26.5.2023 Přihlášku k ubytování je možné stáhnout ZDE

Bližší informace o ubytování jsou ke stažení ZDE

Dokument
Výroční zpráva 2021_22
Vydáno: 18.4.2023 12:49:58
Stáhnout
2.2 MB
Stravování YMCA - informace
Vydáno: 15.2.2020 17:39:28
Stáhnout
343.2 kB
Stravování YMCA - přihláška
Vydáno: 15.2.2020 17:40:30
Stáhnout
198.4 kB
Ubytování Sosík, Cyrila Boudy - přihláška
Vydáno: 15.2.2020 17:36:43
Stáhnout
1.7 MB
Ubytování a stravování Sosík, Cyrila Boudy - informace
Vydáno: 15.2.2020 17:41:02
Stáhnout
620.2 kB
Výroční zpráva 2020_2021
Vydáno: 6.6.2022 20:19:51
Stáhnout
1.4 MB
Přihlíška ubytování v DM DOC
13.5.2023
Stáhnout
326 kB
Informace o ubytování v DM DOC
13.5.2023
Stáhnout
260.6 kB

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz