Obecné informace pro rodiče

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno sídlí ve dvouposchoďové budově rekonstruované v roce 1993 a k 1. 11. 2008 byla převedena do majetku Středočeského kraje. Má výhodné umístění v centru města s výbornou dopravní obslužností. Součástí školy je i venkovní prostranství sloužící sportovnímu využití a trávení velkých přestávek ve výuce.

Škola je velmi dobře materiálně i technicky vybavena, má 7 typizovaných učeben, vlastní posluchárnu, tělocvičnu atd.
Ve škole pracuje 29 interních pedagogů a 28 externích vyučujících, převážně z řad zdravotnického personálu.                                                                         

V současné době jsou na naší střední škole žáci vzděláváni ve čtyřech maturitních oborech - Praktická sestra (denní forma studia), Zdravotnický asistent (denní forma studia), Zdravotnické lyceum (denní forma studia) a Sociální činnost (denní i dálková forma studia). Všechny obory v denní formě jsou čtyřleté, v dálkové formě je studium pětileté. Obory Praktická sestra, Zdravotnický asistent a Sociální činnost připravují žáky pro přímý výkon profese, obor Zdravotnické lyceum je přípravou pro vyšší nebo vysokoškolské studium. Kromě maturitních oborů je možné naší škole studovat i učební obor Ošetřovatel zakončený učňovskou zkouškou.

Studenti vyšší odborné školy mohou studovat v tříletých oborech Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra, které jsou zakončeny absolutoriem a tříletém učebním oboru Sociální práce. Pedagogická činnost na vyšší odborné škole je zaměřena na profesní vzdělávání studentů.

V rámci doplňkové činnosti realizuje škola rekvalifikační a vzdělávací kurzy – masér, pečovatelka, zdravotník zotavovacích akcí, školení a lektorskou činnost.

Dokument
Výroční zpráva za rok 2018-2019
Vydáno: 8.3.2020 13:33:28
Stáhnout
1.9 MB
Stravování YMCA - informace
Vydáno: 15.2.2020 17:39:28
Stáhnout
343.2 kB
Stravování YMCA - přihláška
Vydáno: 15.2.2020 17:40:30
Stáhnout
198.4 kB
Ubytování Sosík, Cyrila Boudy - přihláška
Vydáno: 15.2.2020 17:36:43
Stáhnout
1.7 MB
Ubytování a stravování Sosík, Cyrila Boudy - informace
Vydáno: 15.2.2020 17:41:02
Stáhnout
620.2 kB

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz