Výběrová řízení
Informace o suplování
SVZS na Facebooku
Žákovská knížka - Bakaláři

Rada školy

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Více o statutu školské rady naleznete v §167 a 168 Zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon

    

Mgr. Václav Vondrovský předseda Školské rady vondrovsky@svzskladno.cz 731 416 344
JUDr. Robert Bezděk zástupce za zřizovatele bezdek@kr-s.cz   
Bc. Eva Drahorádová zástupce za zřizovatele eva.drahoradova@nemocnicekladno.cz 731 919 331
Mgr. Šárka Vaňásková zástupkyně za pedagogy vanaskova@svzskladno.cz   603 715 302
Ing. Jana Endtová  zástupce za rodiče jendt@seznam.cz     723 480 977
David Hlinický zástupce za žáky proste.david.hlinicky@gmail.com  776 406 439

 


Volby do Rady školy se budou konat v pátek 27.4.2018 od 13:30 hod. v budově SZŠ a VOŠZ Kladno v učebně č. 19.

Zájemci o kandidaturu do Školské rady se mohou hlásit v kanceláři školy nebo u Mgr. Koláře (12.4.2018).

Aktualizace 12.4.2018:

kandidáti za zaměstnance školy: za SŠ Mgr. Václav Vondrovský, za VOŠ Mgr. Šárka Vaňásková

 

Novinky

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno
Kladno, Havířská 1141, 27201.
Tel.: +420 312 243 123 | e-mail: svzs@svzskladno.cz