Výběrová řízení
Informace o suplování
Žákovská knížka - Bakaláři

Rada školy

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Více o statutu školské rady naleznete v §167 a 168 Zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon


MUDr. Radek Poláček
(zástupce za zřizovatele ) RADA.POLACEK@centrum.cz          

Mgr. Václav Vondrovský
(předseda Školské rady ) vondrovsky@svzskladno.cz                   

Mgr. Šárka Vaňásková
(zástupkyně za pedagogy ) vanaskova@svzskladno.cz                     

MUDr. Věra Staňková
(zástupce za rodiče ) VERAHONZA@seznam.cz                        

Ing. Vojtěch Munzar
vojtech.munzar@mzp.cz                       

Mgr. Miroslav Vacek
miroslav.vacek@tepo.cz                        

Jiří Strejc
(zástupce za žáky) strejc4@seznam.cz                            

Novinky

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno
Kladno, Havířská 1141, 27201.
Tel.: +420 312 243 123 | e-mail: svzs@svzskladno.cz