Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Rada školy

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Více o statutu školské rady naleznete v §167 a 168 Zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon

Mgr. Václav Vondrovský předseda Školské rady vondrovsky@svzskladno.cz 731 416 344
Ing.Vojtěch Munzar zástupce za zřizovatele   603 721 129
JUDr.Robert Bezděk CSc. zástupce za zřizovatele bezdek@kr-s.cz 731 919 331
Mgr. Šárka Vaňásková zástupkyně za pedagogy vanaskova@svzskladno.cz   602 327 694
Helena Vnoučková zástupce za rodiče vnouckova@centrum.cz   723 969 834
Adam Vnouček zástupce za žáky s.vnoucek@svzskladno.cz  

 

 

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz