Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Rada školy

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Více o statutu školské rady naleznete v §167 a 168 Zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon

Mgr. Václav Vondrovský předseda Školské rady vondrovsky@svzskladno.cz 731 416 344
JUDr. Robert Bezděk zástupce za zřizovatele bezdek@kr-s.cz   
Bc. Eva Drahorádová zástupce za zřizovatele eva.drahoradova@nemocnicekladno.cz 731 919 331
Mgr. Šárka Vaňásková zástupkyně za pedagogy vanaskova@svzskladno.cz   603 715 302
Ing. Jana Endtová  zástupce za rodiče jendt@seznam.cz     723 480 977
Lukáš Moucha zástupce za žáky s.moucha@svzskladno.cz   

 

 

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz