Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Kurz Podpora a rozvoj sebepéče klientů sociálních služeb

Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků Nadace VELUXvpodpořila naše žáky v možnosti účastnit se certifikovaného odborného kurzu: Podpora a rozvoj sebepéče klientů sociálních služeb

Kurz byl zacílen na žáky oboru Ošetřovatel. Poskytl informace a praktické dovednosti pro práci s klienty, kteří nemohou, nechtějí nebo se neumí z důvodu svého aktuálního stavu o sebe postarat a jsou odkázáni na podporu, či pomoc jiné osoby. 

Kurz napomohl k lepšímu porozumění problematiky s přesahem jak podporovat a kontinuálně rozvíjet samostatnost klientů v oblastech péče o vlastní osobu jako jsou přesuny, výživa, oblékání, hygiena aj. 

Formou nácviku si osvojili bezpečnou manipulaci s osobami s poruchou mobility při polohování, přesunech a vertikalizaci. Naučili se zhodnotit úroveň sebeobslužných denních dovedností na straně klientů (péče o hygienu, oblékání, stravování …) a zásadám, jak tyto dovednosti podporovat a rozvíjet v každodenní péči.

Absolventi tohoto kurzu získali  osvědčení o absolvování akreditovaném kurzu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. Děkujeme za podporu a možnost rozšířit/rozšiřovat odbornou způsobilost našich žáků. 

Mgr. Jana Hummlová

Kurz Podpora a rozvoj sebepéče klientů sociálních služeb

Aktuality

Image

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

13.6.2024

Rozloučili jsme se s letošními maturanty

Image

Odborná stáž žáků v Itálii

13.6.2024

Získáváme znalosti v zahraničí

Image

Informace platba adaptační kurz

12.6.2024

Platba adaptační kuŕz

Image

Závody na in line bruslích

30.5.2024

Máme stříbrnou medaili

Image

Kurz Podpora a rozvoj sebepéče klientů sociálních služeb

24.5.2024

Pod záštitou NROS Kurz podpora a rozvoj sebepéče klientů sociálních služeb

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz