Udělení grantu Erasmus+

Naše škola uspěla ve výzvě 2020 programu Erasmus+ a obdržela finanční podporu z prostředků Evropské unie. V rámci projektů mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě vycestuje příští školní rok skupina žáků na Slovensko, kde absolvuje část své odborné praxe. O dalším průběhu projektu budeme průběžně informovat.

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz