Přijímací řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení VOŠ - Diplomovaná všeobecná sestra

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro obor VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra, přihlášku ke studiu je nutné doručit osobně nebo poštou na ředitelství školy do 30.9.2020.
Na přihlášce musí být souhlasné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu tohoto oboru.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SŠ - Praktická sestra

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro čtyřletý maturitní obor SŠ Praktická sestra, přihlášku ke studiu je nutné doručit osobně nebo poštou na ředitelství školy do úterý 30.6.2020.
Na přihlášce musí být souhlasné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu tohoto oboru.

Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro 2020/2021

V přiložených souborech naleznete výsledky přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2020/2021.

Pro potvrzení zájmu o studium musí přijatý uchazeč odevzdat na sekretariátu školy nebo poštou zaslat do 5 ti pracovních dnů od zveřejnění výsledků (tj. do 23.6.2020) zápisový lístek. Pokud tak neučiní, bude jeho místo uvolněno pro dalšího nepřijatého uchazeče.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nepřijatí žáci, kteří obdrží rozhodnutí o nepřijetí, mohou podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle   §   101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (ke stažení pod článkem). Podle  §  11 odst. 1 vyhl. č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni rozhodnutí o nepřijetí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště posledním dnem lhůty. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal zápisový lístek,,jej takovému uchazeči vrátí po předložení nového rozhodnutí a ten jej uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

RNDr. Daniela Tomsová - ředitelka školy

Dokument
Výsledky PŘ 2020 - Zdravotnické lyceum
Vydáno: 16.6.2020 10:54:37
Stáhnout
446.9 kB
Výsledky PŘ 2020 - Praktická sestra
Vydáno: 16.6.2020 10:53:24
Stáhnout
453.8 kB
Výsledky PŘ 2020 - Sociální činnost
Vydáno: 16.6.2020 11:09:16
Stáhnout
490.5 kB
Výsledky PŘ 2020 - Ošetřovatel
Vydáno: 16.6.2020 11:04:50
Stáhnout
417.4 kB
Žádost o nové rozhodnutí
Vydáno: 16.6.2020 11:14:16
Stáhnout
492.5 kB

Přijímací řízení na VOŠ pro 2020/2021

Pokyn ředitelky školy - ZDE.

Dokument
Přijímací řízení na VOŠ pro 2020/2021
Vydáno: 21.5.2020 12:45:41
Stáhnout
285.4 kB

Přijímací řízení na SŠ - termíny a informace

Časové schéma průběhu přijímacích zkoušek ve šk. roce 2019/2020 - ZDE.

Termíny přijímacího řízení v době koronavirové krize - ZDE.

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve šk. roce 2019/2020 - ZDE.

Bližší informace k organizaci přijímacích zkoušek budeme upřesňovat. 

Dokument
Přijímací zkoušky 2020 - časové schéma
Vydáno: 14.5.2020 12:48:58
Stáhnout
468.2 kB
MŠMT - informace k přijímacímu řízení
Vydáno: 12.5.2020 10:22:52
Stáhnout
1.2 MB
MŠMT - přijímací řízení - časová osa
Vydáno: 12.5.2020 10:23:43
Stáhnout
95.9 kB

Upozornění - zápisový lístek

Zápisový lístek si musí uchazeči o studium na SŠ vyzvednout na své ZŠ.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - Ošetřovatel

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro tříletý učební obor Ošetřovatel, přihlášky ke studiu je nutné doručit osobně nebo poštou na ředitelství školy do pátku 15.5.2020.

Přijímací řízení na SŠ - výsledky obor: Ošetřovatel

Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro šk. rok 2020/2021 jsou ke stažení ZDE.

Dokument
Přijímací řízení pro 20_21 - OŠE
Vydáno: 29.4.2020 06:28:17
Stáhnout
418 kB

Přijímací zkoušky na SŠ - aktualizace 8.4.2020

Vážení uchazeči, zákonní zástupci, rodiče,
na webové stránky umisťujeme nejaktuálnější informace k organizaci přijímacího řízení, v případě jakýchkoli změn Vás budeme bez prodlení informovat.

Nové schéma průběhu přijímacího řízení na SŠ v době koronavirové nákazy.

Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ a k ukončování středoškolského vzdělávání ve šk. roce 2019/2020. 

Dokument
Přijímací zkoušky na SŠ 2020
Vydáno: 1.4.2020 12:37:30
Stáhnout
128.5 kB
MŠMT - Informace z zákonu
Vydáno: 1.4.2020 12:38:17
Stáhnout
987.1 kB

Informace

Vážení rodiče a zákonní zástupci uchazečů o studium na naší škole,

uzavření škol z důvodu šířící se nákazy nového typu koronaviru zásadně ovlivňuje termíny i organizaci přijímacího řízení na střední školy. V současné době Vám vzhledem k neustále se vyvíjející situaci nejsme schopni poskytnout o průběhu přijímacího řízení přesnější informace, čekáme na pokyny z Ministerstva školství ČR.

Sledujte proto informace na našem webu, o všech změnách Vás budeme okamžitě informovat.

RNDr. Daniela Tomsová, ředitelka školy

Od 1.9.2020 otevíráme tři třídy Praktické sestry

Vážení rodiče uchazečů do 1. ročníků,

 Krajský úřad Středočeského kraje schválil naší škole pro školní rok 2020/2021 otevření třetí třídy oboru 53-41-M/03 Praktická sestra.

 RNDr. Daniela Tomsová, ředitelka školy

Přijímací řízení na SŠ pro 2020/2021

V přiložených dokumentech naleznete informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2020/2021:

- vyhláška MŠMT o přijímacím řízení

- přehled oborů, termínů a kritérií pro školní rok 2020/2021 
 

Dokument
Vyhláška o přijímacím řízení
Vydáno: 25.4.2019 10:12:17
Stáhnout
238.5 kB
Obory, termíny, kritéria
Vydáno: 31.1.2020 12:59:05
Stáhnout
212 kB

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SŠ - 2019/2020

Střední zdravotnická škola Kladno ve spolupráci s Radou rodičů při SZŠ Kladno pořádá přípravné kurzy pro přípravu na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd ZŠ zakončenou přijímací zkouškou (PZK) nanečisto v podobě závěrečného testu s vyhodnocením. Kurzy jsou zdarma a jsou vedeny našimi zkušenými pedagogy.

1. Kurz z matematiky  - procvičování, materiály, domácí úkoly
2. Kurz z českého jazyka  - procvičování, materiály, domácí úkoly
Kurzy budou probíhat ve středu vždy od 15.00 hodin do 16.30 hodin v budově školy.

Matematika:   6 dvouhodinových lekcí – 12 hodin výuky včetně PZK nanečisto 
8.1.2020, 22.1.2020, 5.2.2020, 19.2.2020, 4.3.2020, 25.3.2020

Český jazyk:   6 dvouhodinových lekcí – 12 hodin výuky včetně PZK nanečisto
15.1.2020,  29.1.2020, 12.2.2020, 26.2.2020, 18.3.2020, 2.4.2020

Kurzy budou otevřeny při minimální počtu 10 žáků, kapacita kurzu je 60 žáků.
Přihlášky zasílejte emailem na adresu: svzs@svzskladno.cz  nebo poštou do pátku 20.12.2019.

Odevzdáním nebo odesláním přihlášky jste do kurzu automaticky přihlášeni, potvrzovací informaci ani pozvánku již zpětně nezasíláme.
Leták ke kurzům včetně přihlášky si můžete stáhnout ZDE.

Dokument
Přípravné kurzy MAT a ČJ
Vydáno: 21.10.2019 19:34:29
Stáhnout
216.2 kB

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz