Výběrová řízení
Informace o suplování
Žákovská knížka - Bakaláři

Přijímací řízení


 

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SŠ

Zdravotnická škola Kladno pořádá přípravné kurzy pro přípravu na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd ZŠ zakončenou přijímací zkouškou (PZK) nanečisto v podobě závěrečného testu s vyhodnocením.

1. Kurz z matematiky  - procvičování, materiály, domácí úkoly

2. Kurz z českého jazyka  - procvičování, materiály, domácí úkoly

Kurzy budou probíhat ve středu vždy od 15.00 hodin do 16.30 hodin v budově školy.

 

Český jazyk:   6 dvouhodinových lekcí – 12 hodin výuky včetně PZK nanečisto 

             10.1.2018, 24.1.2018, 7.2.2018, 21.2.2018, 14.3.2018, 28.3.2018

 

Matematika:   6 dvouhodinových lekcí – 12 hodin výuky včetně PZK nanečisto

             17.1.2018,  31.1.2018, 14.2.2018, 7.3.2018, 21.3.2018, 4.4.2018

 

Kurzy budou otevřeny při minimální počtu 10 žáků, kapacita kurzu 60 žáků.

 

Přihlášky zasílejte emailem na adresu: svzs@svzskladno.cz  nebo poštou do pátku 22.12.2017.

- INFORMACE S PŘIHLÁŠKOU VIZ PŘILOŽENÝ SOUBOR

Název dokumentu
Vydáno Stažení
Sponka Přípravné kurzy k přijímacímu řízení 1.11.2017 K otevření dokumentu je potřeba program ACROBAT READER

 

 

VOŠ - vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje další kolo přijímacího řízení pro obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra a Sociální práce


 

2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy SZŠ a VOŠZ Kladno vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor Zdravotnický asistent (53-41-M/01). 

Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky, přihlášku ke studiu a zápisový lístek musí odevzdat do pátku 26. května 2017.


 

2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy SZŠ a VOŠZ Kladno vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 na den 12. května 2017.

 

Volná místa nabízí v těchto oborech:

 

53-41-H/01

Ošetřovatel

75-41-M/01

Sociální činnost – denní forma              

75-41-M/01

Sociální činnost – dálková forma                                   

 


 

Výsledky přijímacího řízení

na SŠ pro školní rok 2017/2018 ke stažení ZDE. 

 

Název dokumentu
Vydáno Stažení
Sponka Výsledky přijímacího řízení pro 17/18 28.4.2017 K otevření dokumentu je potřeba program ACROBAT READER

 

Kritéria přijímacího řízení 1718Výsledek obrázku pro váhy

Kritéria ke stažení ZDE.

Více o přijímacím řízení ZDE.

Název dokumentu
Vydáno Stažení
Sponka Kritéria přijímacího řízení 1718 2.2.2017 K otevření dokumentu je potřeba program ACROBAT READER

 

Přípravné kurzy
 
Přípravné kurzy na přijímací zkoušky 2017 pro přihlášené uchazeče začínají dne 4. 1. 2017 od 15.00 hodin matematikou, ostatní termíny platí dle přihlášky a jsou uvedeny v příloze.
 
Název dokumentu
Vydáno Stažení
Sponka Přípravné kurzy na přijímací zkoušky 22.12.2016 K otevření dokumentu je potřeba program ACROBAT READER

 

Přijímací zkoušky - obecné informaceVýsledek obrázku pro přijímačky

Informace pro školní rok 2017/2018

Termín podání přihlášek ke studiu pro uchazeče o obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání              - do 1. března 2017.

Na přihlášce ke vzdělávání musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na SŠ ve všech studijních oborech.

MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky) se bude konat:

1. termín - 12. dubna 2017

2. termín - 19. dubna 2017


Náhradní termín:

1. termín - 11. května 2017

2. termín - 12. května 2017

 

Název dokumentu
Vydáno Stažení
Sponka Obecné informace 8.11.2016 K otevření dokumentu je potřeba program ACROBAT READER

 

Poskytujeme stipendiumVýsledek obrázku pro peníze kreslené

 Žáci oboru Zdravotnický asistent – podporovaného oboru vzdělávání ve střední škole zřizované Středočeským krajem - pobírají stipendium takto:

1. ročník: 300,- Kč měsíčně,  
za vyznamenání v každém pololetí 1 000,- Kč

2. ročník: 400,- Kč měsíčně,  
za vyznamenání v každém pololetí 2 000,- Kč

3. a 4. ročník 500,- Kč měsíčně,  
za vyznamenání v každém pololetí 3 000,- Kč.


 

Přijímací řízení na VOŠ - volná místa ke studiu

SZŠ a VOŠZ Kladno otevírá pro školní rok 2016/2017 tyto obory vyššího studia:

  1. 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

Tříleté denní studium zakončené absolutoriem

  1. 75-32-N/01 Sociální práce a sociální pedagogika

      Tříleté denní studium zakončené absolutoriem

Přihlášky potvrzené od lékaře pro 2. kolo je nutno odevzdat do 30. 8. 2016     

 

 

Název dokumentu
Vydáno Stažení
Sponka Přijímačky VOŠ 1617 26.1.2016 K otevření dokumentu je potřeba program ACROBAT READER

 


 

Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2016/2017

 

Soubor s výsledky ke stažení ZDE

 

Název dokumentu
Vydáno Stažení
Sponka Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro 2016/17 22.4.2016 K otevření dokumentu je potřeba program ACROBAT READER

 

Kriteria  přijímacího řízení na SZŠ a VOŠZ Kladno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno otevírá ve školním roce 2016/2017 pro absolventy základních škol tyto obory vzdělávání:

Název oboru 

Kód

Délka studia

Forma

Typ zakončení

Počet přijímaných

Zdravotnický asistent

53-41-M/01

4leté studium

denní

Maturitní zkouška

60

Zdravotnické lyceum

78-42-M/04 

4leté studium

denní

Maturitní zkouška

30

Sociální činnost

75-41-M/01

4leté studium

denní

Maturitní zkouška

30

Sociální činnost

75-41-M/01

5leté studium

dálková

Maturitní zkouška

30

 

Přehled termínů pro uchazeče na školní rok 2016/2017

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou uplatňovat navýšení časového limitu pro vypracování testu, musí k přihlášce doložit posudek poradenského zařízení.

15.3.  poslední termín pro odevzdání přihlášek uchazečů škole

15.4.  termín pokusného ověřování přijímacích testů

22.4.  zveřejnění seznamů přijatých uchazečů na www stránkách a hlavních dveřích             školy

13.5.  náhradní termín pokusného ověřování přijímacích testů

Do 10 pracovních dnů (od 22.4. 2016 do  6.5. 2016) je nutno odevzdat zápisový lístek, nebude –li v této lhůtě zápisový lístek odevzdán, bude přijat další  uchazeč v pořadí.

Kritéria pro přijetí uchazeče ke vzdělávání

· účast v pokusném testování přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných testů z matematiky a českého jazyka není rozhodujícím kritériem pro přijetí

Na přihlášce ke studiu u oborů Zdravotnický asistent a Sociální činnost je požadováno vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.

 

 

Název dokumentu
Vydáno Stažení
Sponka Kritéria SŠ 1617 26.1.2016 K otevření dokumentu je potřeba program ACROBAT READER

Novinky

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno
Kladno, Havířská 1141, 27201.
Tel.: +420 312 243 123 | e-mail: svzs@svzskladno.cz